Общество

През 2014-та година община Пазарджик очаква над 6 милиона лева от продажби

Пазарджик Общинските съветници на Пазарджик приеха на редовното си заседание днес Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в  Община Пазарджик за 2014 г.

Програмата е в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост в Община Пазарджик за периода  2012 – 2016 година.

Изработената годишна програма съдържа  седем раздела както следва. Според приетия план от продажба на 91 урегулирани поземлени имоти  в град Пазарджик се очакват 2 355 000 лв.

620 000 лева се очакват от продажби на урегулирани поземлени имоти в населените места в община Пазарджик, които са 2258 броя.

175 000 лева се очакват от отдаване под наем, а близо 3 милиона лева трябва да влязат в хазната от продажбата на имоти от общинския поземлен фонд.

Съгласно прогнозите очакваните приходи възлизат на около 6 220 000 лева.

Коментари

Остави коментар