Институции

Превенцията на сексуално предаваните инфекции на фокус в Деня на влюбените

Пазарджик

Един от основните акценти в Деня на влюбените, 14 февруари, е превенцията на сексуално предаваните инфекции и ХИВ/СПИН. За повишаване информираността на обществото по тази тема експерти по профилактика на болестите и промоция на здравето от РЗИ Пазарджик обединиха усилията си с Младежки БЧК, ИГА, Средношколско общежитие, СИП „Здравно образование” към МГ „К. Величков” и др.

Много интересна инициатива събра в НЧ „Н. Й. Вапцаров” гр. Пазарджик младежи и девойки от Средношколското общежитие, за да изразят със силата на художественото слово своите размисли за мига, „Когато си готов да полетиш”. Ръководителката на Ателие за художествено писане към читалището Ели Деянова и художникът Коко Анастасов провокираха с игри и карикатури творческото мислене на младите хора за любовта и приятелството, а експертите от РЗИ насочиха вниманието към една важна за здравето страна на любовта – безопасния секс.

Презентация за промените във възрастта на пубертета, първото влюбване, ролята на училището и семейството, и влиянието на приятелското обкръжение показа пред педагогическите съветници от областта докторантът по „Социална педагогика“ Яна Станева. Експертите от РЗИ предоставиха на участниците здравно-промотивни материали: филми, брошури, ръководства за употребата на психотропни вещества, плакати и др.

Кампанията на РЗИ Пазарджик включваше още обучения и видеолектории, раздаване на валентинки, кондоми и информационни брошури.

От РЗИ информират, че през 2014 г. в лабораторитяа за ХИВ/СПИН на инспекцията са изследвани 450 души, а от началото на 2015 г. – 158. През 2014 г. във всички лаборатории и лечебни и здравни заведения на територията на Пазарджишка област са изследвани 1411 лица за ХИВ, от които 837 са мъже и 574 жени.

***

По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването, към 14 февруари 2015 година общият брой на регистрираните носители на ХИВ в страната е 2 057 лица, от началото на тази година са регистрирани нови 34 ХИВ–серопозитивни лица.

През последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. И през тази година 28 от новооткритите ХИВ–позитивни са мъже, а 6 – жени. Географското разпространение на регистрираните случаи на ХИВ показва, че по-голямата част от тях са концентрирани предимно в големите градски райони като София – 14 лица, Пловдив – 5, Варна – 3 лица. Като основна уязвима група особено през последните две години се очертава групата на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже, които от началото на тази година са 17 лица. По отношение на другата уязвима група – лицата употребяващи интравенозни наркотици, данните показват, че броят на новорегистрираните намалява и от началото на годината е 1 лице. /РЗИ/

Коментари

Остави коментар