Общество

Преносими електронни устройства — често задавани въпроси

Брюксел

Какво представляват преносимите електронни устройства?

Преносимите електронни устройства са цифрови фотоапарати, смартфони, таблети, електронни четци и др.

Насоките на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) се отнасят до всички преносими електронни устройства, когато те не са в режим на предаване. Това означава, че те са в самолетен режим или в режим „полет“ (наричан по-нататък самолетен режим). Функциите за свързване към мобилна телефонна мрежа, Wi-Fi, Bluetooth и др. трябва да бъдат изключени.                                

Чух, че ЕС разширява безопасната употреба на преносими електронни устройства в самолетите — какво се променя?

Според новите европейски насоки за безопасност пътниците могат да използват преносими електронни устройства в самолетен режим във всички фази на полета, освен ако не получат други указания от екипажа на самолета.

Преди тази промяна в насоките за безопасност бе посочено, че пътниците могат да използват преносими електронни устройства в самолетен режим (т.е. които не предават) по време на полет, но не и по време на рулиране, излитане и кацане.

Мога ли вече да използвам преносимо електронно устройство в самолетен режим на борда? Трябва ли да изчакам?

Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) предостави на авиокомпаниите актуализирани насоки за това как да разширят безопасното използване на преносими електронни устройства по време на всички фази на полета.

Темпото на изпълнение на тези насоки ще зависи от авиокомпаниите. Те ще трябва да адаптират оперативните си процедури, но от много от тях ще се очаква да го направят през следващите седмици.

Винаги ли ще мога да използвам преносимо електронно устройство в самолетен режим на борда?

Безопасността винаги е най-важна. Понякога полетният екипаж може да даде на пътниците указания да изключат своите електронни устройства. Пътниците винаги трябва да изпълняват указанията на екипажа, дадени по време на инструкциите за безопасност или в други случаи.

Какво е положението с устройства в режим на предаване? Мога ли да използвам моето преносимо електронно устройство на борда, за да изпращам електронни писма, текстови съобщения и др.?

Все още не, но комисарят на ЕС по транспорта Сийм Калас поиска от ЕААБ да ускори прегледа за безопасност на използването на предавателни устройства на борда, като актуализираните насоки ще бъдат публикувани през 2014 г.

Засега всички ограничения за използване на преносими електронни устройства в режим на предаване (включително мобилни телефони) на борда на самолети продължават да са в сила. Преносимите електронни устройства могат да бъдат използвани в режим на предаване за свързване към мрежа за обаждания или изпращане на електронни писма само в самолети, които са специално оборудвани със сертифицирана от гледна точка на безопасността бордова система. Дори в тези случаи осъществяването на връзка се позволява само по време на крейсерската фаза на полета; то става чрез бордова система, а не чрез наземно базирана мрежа. Авиокомпаниите ще определят условията за достъп, както и цената на свързването. Засега малко авиокомпании разполагат с такива системи, но се очаква броят им да се увеличи през следващите години. Във всички случаи пътниците трябва да разчитат на кабинния екипаж да ги информира за възможностите за комуникации в самолета.

Ще мога ли да се обаждам по телефона? Това няма ли да пречи на останалите пътници?

Безопасното използване на мобилни телефони ще бъде част от прегледа относно предавателните устройства. Отделните авиокомпании ще могат да използват практики, които отговарят на желанията на клиентите им. Авиокомпаниите могат да налагат ограничения за гласовите обаждания, за да не се пречи на останалите пътници.

Новата политика безопасна ли е?

Да, политиката се основава на анализ, извършен от експерти от всички области на въздухоплаването, включително авиокомпании, производители на самолети, асоциации на пилотите и производители на преносими електронни устройства.

Задължително ли е дадена авиокомпания да прилага новата политика?

Не. Всяка авиокомпания може да прилага по-ограничителна политика относно използването на преносими електронни устройства. Всякакви ограничения за използването на преносими електронни устройства от пътниците са по преценка на авиокомпаниите.

Може ли кабинният или полетният екипаж да поиска пътниците да не използват своите преносими електронни устройства?

Да. Пътниците винаги трябва да изпълняват указанията на кабинния и полетния екипаж.

Как ще гарантира кабинният или полетният екипаж, че всички преносими електронни устройства са в самолетен режим?

Безопасният полет трябва да бъде приоритет за всеки. Кабинният или полетният екипаж нямат физическа възможност да проверят дали всички пътници са превключили електронните си устройства в самолетен режим. Пътниците са длъжни винаги да изпълняват указанията на кабинния и полетния екипаж.

Какво правят чуждестранните авиокомпании? Новата политика важи ли за всички компании, които работят в Европа?

Авиокомпаниите от страни извън ЕС изпълняват разпоредбите на органите за гражданска авиация на своите държави. Актуализираните насоки на ЕС важат само за европейски авиокомпании.

Коментари

Остави коментар