Институции

Предписания и актове на кметове за непочистени с отпадъци речни легла

Пазарджик Нелоши, като цяло, резултати отчита РИОСВ – Пазарджик след приключване на проверките за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии в 12-те общини в област Пазарджик. В изпълнение заповед на министъра на околната среда и водите от 12 февруари 2015 г., екоинспекцията е уведомила кметовете на всички общини за недопускане на замърсявания, вкл. на речните легла, както и мерки за почистване.

Екипи на РИОСВ са извършили 31 проверки по поречията на реките Марица, Пишмишка, Крива река, Тополница, Луда Яна и притоците й Елшишка, Панагюрска Луда Яна, Мареш и Банска Луда Яна, на реките Умишка, Розовска, Стара река, Чепинска, Яденица, Фотинска, Новомахаленска, Луда, Доспатска, Мътница и на отводнителни канали в 12-те общини и 19 кметства. За констатирани замърсявания са дадени 31 предписания, 30 от които са изпълнени.

От растителни и битови отпадъци са почистени речните корита на Елшишка и Панагюрска Луда Яна, коритото и бермата на р. Марица при селата Синитово и Говедаре, десният бряг на р. Марул в Панагюрище и ската на р. Умишка в Брацигово. Общините Велинград и Ракитово почистиха замърсени с отпадъци терени в коритата на реките Чепинска и Мътница, а община Сърница разчисти брега на р. Доспатска от битови отпадъци.

На кметовете на Звъничево, Огняново и Черногорово са съставени актове и издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на 1400 лв. Акт за административно нарушение и наказателно постановление за глоба в размер на 3000 лв. са съставени на кмета на Пазарджик. На Тодор Попов е съставен и акт за неизпълнено предписание за почистване от отпадъци на замърсени терени в леглата и прилежащи територии на Марица и Тополница, в землището на областния град. Предстои издаване на наказателно постановление.

Проверките са показвали добри резултати от почистването в общините Лесичово, Панагюрище, Пещера и Стрелча. По предписания на РИОСВ, освен замърсявания с отпадъци, от речните легла и прилежащите им територии е отстранена дървесна и храстова растителност за осигуряване на оптималната им проводимост.

Коментари

Остави коментар