Институции

Повече опити за самоубийства отчита РЗИ за 2014 година

Според данни на СЗО, над 450 млн. души по света имат психични разстройства. На всеки 40 секунди някъде по света се извършва суициден опит. На всеки загинал поради самоубийство се регистрират още 20 нереализирани суицидни опити.

В област Пазарджик през 2014 година са извършени 71 суицидни опита.

РЗИ Пазарджик проследява суицидната ситуация в област Пазарджик още от 2004 г. Данните се обобщават в годишния анализ по изпълнение на Регионална програма за психично здраве и суицидопрофилактика. През 2014 г. в област Пазарджик се регистрира увеличение на броя на суицидните опити, в сравнение с предходните две години – общо 71 суицидни опита /при 66 за 2012 г. и 56 за 2013 г/.

Реализираните самоубийства са 25 (с 6 повече от 2013 г.), а нереализираните са 46 (с 9 бр. повече).

Водещ суициден метод е отравянето с медикаменти – 47,9% от всички използвани методи. Следват обесване – 19,7%, използване на огнестрелно оръжие – 12,7%, порязване с хладно оръжие – 11,3% и др.  

При опитите за самоубийства 41,3% са с „демонстративен характер“, а със „сериозен характер“ – 40,0%. За първи път за период от 10 г. броят на опитите със сериозен и демонстративен характер е еднакъв. Това е негативен факт, сигнализиращ за сериозността в опитите за самоубийства. В подкрепа на това твърдение е и нарасналото разнобразие в използваните средства за поставяне на край на живота, като се използват по-сигурни средства.

Продължава тенденцията по-често на живота си да посягат хора от градовете 67,6%. Разпределени по полове, най-често са посегнали на живота си през тази година семейните мъже – 31,0% и жени – 26,8%; следват вдовците. На последно място е групата на деца на разведени родители -1,4% (момчета).

Разпределени по трудова заетост:  

През 2014 годината първо място заема групата на пенсионерите – 32,9% /мъже – 20,0% и жени -12,9%/, следва групата на работещите мъже – 20,0% и на безработните жени.

Най-често опити за самоубийства и през тази година са извършени във времевия интервал от 12 до 18 ч.– 35,1% и от 18 ч. до 24 ч. – 32,4%.

В заключение може да се каже, че се наблюдава леко завишаване на честотата на суицидните опити в област Пазарджик, в частност – на нереализираните самоубийства.

Използват се по-сигурните суицидни методи, което е тревожна тенденция. Тинейджърите през тази година не са от водещите суицидни групи. Като такава се очертава групата на вдовците – пенсионери.

Предвид тези тенденции, експертите по профилактика на болестите и промоция на здравето насочиха своите инициативи за подобряване на психичното здраве приоритетно към хората от третата възраст и проведоха информационни лекции в клубовете на пенсионера в гр. Пазарджик.

РЗИ Пазарджик

Коментари

Остави коментар