България

Повече битови пожари и жертви отчитат пожарникари

Повишeн брой на пострадалите и загиналите при битови пожари, отчитат пожарникари. Според специалистите черната статистика е резултат от рязкото застудяване и пренебрегването на елементарни правила за пожарна безопасност.

От началото на отоплителния сезон при битови пожари са загинали 40 човека, а други 84 са пострадали. Само за първата седмица на тази година са възникнали над 150 пожара, резултат от неправилното боравене с отоплителни уреди и пренебрегване на основните правила за пожарна безопасност. За този период огнената стихия е причинила смъртта на 6 човека, а други 7 са пострадали сериозно. Според специалистите от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” основните причини за повишения брой на битовите пожари, както и на пострадали и загинали хора са резките климатични промени, неправилното използване на електрически и нагревателни уреди и небрежното боравене с открит огън.

Основните правила за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон може да прочетете тук:
1. Не претоварвайте електрическата мрежа. Всяка електрическа инсталация е оразмерена да „издържи“ определени електрически товари.
2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматичните електрически предпазители (бушони) и изправни електрически уреди и съоръжения.
3. Монтажът на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно лице.
4. Не оставайте работещи електроуреди без наблюдение.
5. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали!
6. Дори отоплителните печки на твърдо гориво са сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен тип горива. Не всички печки, предназначени за дърва са подходящи за работа с въглища, особено по-калоричните!
7. Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали!
8. Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди. 9. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред. В дома си съхранявайте само количества за ежедневната употреба!
10. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност.
11. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове.
12. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.

МВР

Коментари

Остави коментар