Общество

Португалци в Областна администрация

Пазарджик Областният управител Иван Йорданов и неговите заместници Диана Варникова и Юмер Хамза се срещнаха с португалските партньори по проект на Регионалния инспекторат по образование в Пазарджик.

Регионалното партньорство в сферата на образованието и културата се осъществевява по секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”. РИО Пазарджик е една от седемте институции в България спечелили проект по тази програма, партньори са също СОУ „Георги Бенковски” гр. Пазарджик и регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”.

Ръководството на областната администрация изрази подкрепата си към дейностите по международния проект, които включавт обмяна на добри практики, активно общуване на учениците от началния курс и техните преподаватели от България и Португалия.  Целта е да се проучат,  сравнят и анализират традиционните и иновативни аспекти на обучението по предприемачество и културно-историческо наследство в двата региона.

На срещата днес присъстваха ръководителят на проекта от община Лоурес, Португалия –  г-жа Ана Сарамаго, преподаватели от основно училище „Инфантадо” и г-жа Тереза Амор  – преподавател в университета в Лисабон. Началникът на РИО Пазарджик, Валентина Кайтазова представи на областния управител символична пътна карта, изработена по проекта, в която вече са маркирани и визуализирани културните и исторически обекти, които ще бъдат изследвани и посещавани. Децата ще изучават местните обичаи и ще изработват традиционни предмети характерни за бита и обичаите на регионите партньори по Проекта.

По време на визитата си в Пазарджик португалските гости ще  присъстват на образователен концерт, ще посетят СОУ „Г. Бенковски”, етнографския музей и други културни забележителности.

Коментари

Остави коментар