Общество

Помощта от ЕС за съкратените работници ще продължи в периода 2014—2020 г.

Помощта от Европейския съюз за съкратените работници ще продължи и през периода 2014—2020 г. и ще бъде разширена с нови категории работници, като  самонаетите лица и тези на срочни трудови договори, в съответствие със споразумението, одобрено на пленарното заседание в сряда. Тази програма на ЕС  ще влезе в сила от 1 януари 2014 година.

„Темпът на реинтеграция на тези, които използват Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, е 48% според оценка на Европейската комисия. Парламентът се пребори с правителствата на държавите членки за запазването на фонда за периода 2014—2020 г. Аз се надявам, че въпреки намалението на средствата от 3,5 милиарда евро на 1,05 милиарда евро, финансовата помощ ще бъде достатъчна“, заяви докладчикът Мариан Харкин (АЛДЕ, Ирландия).

По-широк обхват

По настояване на Парламента, обхватът на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) отново е разширен, за да може да помогне на хората, които губят работните си места вследствие на икономическата криза (тази мярка се прилагаше от 2009 г. до 2011 г.), в допълнение към основната цел за смекчаване на въздействието на глобализацията. Минималният праг за получаване на помощ от ЕФПГ е 500 съкращения.

Нови категории работници също ще могат да кандидатстват за помощ от ЕФПГ. В тях се включват трудещите се на срочни договори, временни работници, наети чрез агенции, и самонаети лица.

Помощ за млади безработни

Според компромисния текст и благодарение на Парламента помощ от ЕФПГ може временно да се предостави на млади безработни хора, при условие че те идват от региони, засегнати от съкращенията.

Проценти за съфинансиране

Помощта от ЕФПГ е допълнение към помощите, които дават държавите членки на ЕС в подкрепа на връщането на съкратените работници на пазара на труда. Тази финансова подкрепа не трябва при никакви обстоятелства да замества националните помощи за безработица.

По настояване на Парламента, финансовата помощ от ЕФПГ може да покрие до 60% от стойността на мерките, като например помощ при търсене на работа, обучение и стартиране на бизнес. Европейската комисия първоначално предложи ограничаване на приноса на ЕС до 50%.

Следващи стъпки

Предстои споразумението да бъде одобрено от Съвета на 16 декември, за да се даде възможност на програмата да влезе в сила от 1 януари 2014 година.

Коментари

Остави коментар