Общество

По-ниски януарски сметки за ток в сравнение с миналогодишните

25,7% по-ниска средна сметка за януари 2014 г. спрямо година по-рано отчита EVN България

Средноаритметичната стойност на фактурите за битовите клиенти на EVN България за януари 2014 г. е 63, 70 лв.с ДДС, което е средно с 25,7% по-малко от средната стойност година по-рано от 85,76 лв. с ДДС.

Данните показват и по-малка средна консумация през януари 2014 г., когато тя е била средно 386 киловатчаса, при средна консумация от 456 киловатчаса година по-рано. Важна особеност е, че за основната част от клиентите на EVN България януарските фактури включват и потреблението по коледните и новогодишните празници. Сред факторите, оказващи влияние за по-ниските стойности са трите намаления на цените през 2013 г. и по-благоприятното време и съответно по-ниска средна консумация спрямо година по-рано.

По-детайлно анализът на дружеството показва, че при над 53%от битовите клиенти на EVN България консумацията на електроенергия за януари 2014 г. е в рамките до 300 киловатчаса. При тези клиенти средноаритметичната стойност на януарската фактура за потребена електроенергия е 20,12 лв. с ДДС. Сравнено с януари 2013 г. потребление до 300 киловатчаса са имали над 49% от клиентите като средноаритметичната стойност на техните фактури е била 22,55 лв. с ДДС. По-голямо потребление – от 300 до 1000 киловатчаса за януари 2014 г. EVN България отчита при над 39,5% от клиентите. За тях средноаритметичната стойност на фактурите е 92,26 лв. с ДДС. През януари 2013 г. клиентите с консумация в тези рамки са били над 38,6% и са имали средноаритметична стойност на фактурата от 108,80 лв. с ДДС.

Над 7,3% от клиентите имат значително завишена консумация за първия месец на 2014 г. – над 1000 киловатчаса. За тях средноаритметичната стойност на сметката е 225,29 лв. с ДДС. През януари 2013 г. клиентите от тази група са били 12%, а средноаритметичната стойност на фактурата е била 272,41 лв. с ДДС.

Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия. Посочените средни стойности на потребление и фактури не могат да се отнесат към даден конкретен случай, т.е. възможни са различия в месечната фактура за електрическа енергия. Консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална.

EVN България напомня, че от 30 декември 2013 г. е в сила решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за нови цени на електроенергията. Това означава, че електроенергията се фактурира по новите цени на отделните тарифи, считано от тази дата. Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите – в случая за януари 2014 г. – е разделена на два отделни периода: потребление по стари цени до 29 декември 2013 г. и потребление по нови цени от 30 декември 2013 г.

Коментари

Остави коментар