Институции

По достъп до информация общините в пазарджишко са под средното ниво

Пазарджик Екипът на Програма Достъп до информация (ПДИ) проведе работна среща с институции и медии в Пазарджик. На нея бяха обсъдени практически проблеми при търсенето на информация от публични институции, а участниците бяха запознати с тактики при търсене на информация и практически съвети.

В рамките на работната среща, юристите от правния екип на ПДИ бяха на разположение за безплатна правна помощ по казуси за достъп до обществена информация.

На срещата бяха представени също резултати от проучване на ПДИ относно достъпа до обществена информация, обхващащо всички общини и институциите в тях у нас. Повече по темата разказа директорът на ПДИ, Гергана Жулева:

„Ние провеждаме това проучване ежегодно откакто през 2008 г. бяха въведени задължения, администрациите в системата на изпълнителната власт да поддържат определена категория актуална информация на своята интернет-страница. Дотогава задължението беше за публикуване и макар някои институции имаха интернет-страници, важната за обществеността информация се публикуваше в медиите.

Най-евтиното и бързо публикуване е на интернет-страницата. Това е тенденция, която в момента се превръща в стандарт. Категориите информация са заложени в българския Закон за активно публикуване и са свързани с такава, която е основна, напр. за гражданите, за Нормативната уредба на чиято основа работи институцията, нейните функции и правомощия. Съдържа се също оперативна информация, свързана с планове и стратегии, проекти на администрацията и т.н.

Напоследък важно стана наличието и актуалността на информацията за т.нар. бюджетна и финансова прозрачност, и интегритета на администрацията. Важно е напр. публикуването на декларациите за конфликт на интереси и тези, които искат да видят какво е финансовото състояние преди и след встъпването в длъжност на тези, които ги управляват, да могат да го направят. Тази информация се търси главно от журналисти, но има и граждани, които проявяват интерес.

Всичко това е включено в нашето проучване, което правим от 2010 г. в този вид – платформа, базирана в интернет, за да могат да бъдат сравними резултатите. Тази година разширихме индикаторите – задълженията по Закона за публичните финанси, тъй като от началото на 2014 г. за администрациите има нови задължения. Разширихме и кръга на наблюдаваните институции – включихме повече регионални звена на централната власт.

Винаги сме наблюдавали всички 264 Общини. Тази година към 3 март, когато приключи одитът на интернет-страницата, само една община и две институции нямаха действащи интернет-страници  Всички тези индикатори получават количествена оценка, за да получим рейтинга – това ще може да бъде видяно в петък в страницата ни. Възможностите за търсене в тази база данни са много големи.

Вече трета година при наблюденията ни, на първо място е Община Добрич. Община Пазарджик и останалите 10 в областта са на средно ниво. В областта на първо място е Община Ракитово, следвана от Пещера и Община Пазарджик. Ракитово е на 45 място в рейтинга на общините – между първите 50 от 264. Община Пазарджик е около 53-то. Това, което е интересно е, че регионалните и териториални звена на органите на централната власт – на полицията, на земеделието, на горите, на образованието, на здравеопазването – имат доста по-нисък рейтинг в сравнение с Общините. Това е естествено, тъй като Общинска администрация е по-близо до хората.

Когато започнахме работата си в края на миналия век беше забранено граждани и журналисти да получат дори решения на Общински съвет.

По отношение предоставянето на информация, 50% от Общините в областта са предоставили такава на ПДИ. Общият процент за страната обаче е 76. Мълчаливите откази са 36%.” Въпреки по-ниския от средния за страната процент при предоставяне на достъп до информация, Пазарджик стои по-добре в това отношение от Пловдив.

Коментари

Остави коментар