Институции Общество

По‑добри социални права и условия на труд за сезонните работници в ЕС

Брюксел

Сезонни работници от страни извън Европейския съюз ще могат да се възползват от по‑добри условия на труд и живот, според проект за законодателство, който ще бъде гласуван от Парламента в сряда.

Новите правила, които са вече договорени от Европейския парламент и Съвета, са насочени както към прекратяване на експлоатацията, така и към ограничаване на тенденцията временното пребиваване да се превръща в постоянно. Европейската комисия е изчислила, че над 100 000 сезонни работници от трети страни идват в ЕС всяка година.

Тези правила, които първо ще бъдат приети на ниво ЕС, няма да засягат правото на държавите членки да решават колко сезонни работници да приемат. Всяка държава членка ще трябва да определи максимален размер на продължителността на престоя за сезонни работници, който може да бъде между 5 и 9 месеца за 12-месечен период. Сезонните работници ще могат да удължават договорите си или да променят работодателите си в рамките на този лимит.

Трудови договори и нормални условия на живот

Съгласно споразумението между ЕП и Съвета, всяко заявление за сезонна работа в ЕС ще трябва да включва договор или обвързващо предложение за работа, в които задължително да е упоменато заплащането и работното време. По искане на депутатите, те също така ще включват доказателства, че работникът има подходящо настаняване. Когато настаняването е уредено от работодателя, наемът не трябва да бъде прекомерно висок или да се приспада автоматично от заплатите на работниците, се казва в одобрения текст.

Равнопоставеност

Според споразумението сезонни работници от страни извън ЕС трябва да имат същите права като гражданите на ЕС по отношение на минималната работна възраст, заплащане, уволнения, работно време, почивки, както и изискванията за здраве и безопасност. Те също ще имат право да се присъединят към профсъюз и да имат достъп до социално осигуряване, пенсии, обучение, съвети за сезонна работа, предлагани от бюрата по труда и други социални услуги, с изключение на социални жилища. Новите правила също така ще ускорят процедурите за връщане на кандидатите.

Коментари

Остави коментар