Институции

Педагози се събират на конференция „Децата и големият свят”

Пазарджик

Областна конференция с представяне на добри практики „Децата и големият свят” ще се проведе в началото на месец юни в Пазарджик. Конференцията е посветена на 1 юни – Ден на детето и се организира от РИО – Пазарджик, съвместно с Община Пазарджик.

Основната идея е работа по изпълнението на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание, и популяризиране на иновативни педагогически модели и добри практики, с цел осигуряване на възможност за равен достъп и качествено образование на децата и учениците. Сред тематичните направления участниците ще представят „Творчество и иновации”, „Детска градина и училище за всички – интеграция чрез обучение и възпитание”, „Приемственост между детската градина и началното училище” и много други. Утре изтича срокът за представне на доклади по темите. Те ще бъдат издадени в сборник, който участниците в конференцията ще получат.

Коментари

Остави коментар