Общество

Отмениха поръчка на община Стрелча

София-Стрелча Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Стрелча за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, финансирана по ПРСР съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13/321/00049, сключен между община Стрелча и ПРСР”.

Проучването на КЗК установи, че жалбоподателят „Техностройконтрол” ООД е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата, като оценителната комисия не е приела писмената обосновка на дружеството относно предложения срок за предаване на обекта.

Доказателствата по преписката показват, че писмената обосновка е представена в нужния срок, но е върната, без да бъде разгледана и без посочване на основание. Констатираното нарушение е съществено и самостоятелно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител. При новото разглеждане на преписката оценителната комисия следва отново да изиска обосновката на участника.

Коментари

Остави коментар