Общество

От утре минимално намаление на цените на тока

В резултат на Решение № Ц-43 от 30.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 януари 2014 г. влизат в сила нови цени на електроенергията. Определените от ДКЕВР крайни цени с ДДС за битови клиенти на EVN България са както следва:

 

Цена с ДДС до

31 декември 2013 г.(вкл.)

Цена с ДДС от

1 януари 2014 г.

Дневна тарифа

0,18563лв./kWh

0,18392лв./kWh

Нощна тарифа

0,11572лв./kWh

0,10411лв./kWh

При фактуриране на консумираната електроенергия по стари и нови цени ще бъде приложен следният принцип, който се прилага успешно от няколко години при всяка промяна на цени:

·         Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през декември 2013 г. до 31 декември 2013 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.

·         Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 януари 2014 г. до датата на отчитане през януари 2014 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Във връзка с отчитането по новите цени няма да се променят регулярните целомесечни срокове на отчитане. Консумацията по нови и стари цени се определя според броя на дните в съответния ценови период преди и след промяната на цената. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент. Датата на отчитане и периодът на плащане са записани във всяка фактура за изразходвана електроенергия.

EVN България предоставя възможност на всеки битов и малък стопански клиент по желание да отчете своя електромер и да предостави данните в удобен за него EVN Офис. Самоотчитането няма задължителен характер, извършва се по желание и е само допълнителна възможност за клиентите. То не отменя осъществяването на регулярен месечен отчет от страна на дружеството.

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да попълнят показанията на електромерите си към 31 декември 2013 г. в декларация, която се подава в удобен за клиента EVN Офис (декларацията се предоставя и попълва на място). При попълването ú е необходимо да бъдат посочени ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер. Тези номера фигурират във всяка една фактура за консумирана електроенергия. За по-голямо удобство клиентите следва да записват и телефон за обратна връзка с цел установяване на контакт с клиента в случай на грешно подадени данни.

При предоставяне на данните от самоотчета дружеството ще вземе предвид показанията и ще фактурира консумираната електроенергия до 31 декември 2013 г. включително по старите цени, а след тази дата – по новите тарифи, определени от ДКЕВР.

Предоставянето на декларациите в EVN Офисите е безплатно и ще се извършва на 2-ри, 3-ти и 6-ти януари 2014 г. Работното време е от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 декември 2013 г. и потребление по нови цени от 1 януари 2014 г.

Коментари

Остави коментар