Вашите сигнали Общество

От пощата на ПЗИНФО – Сигнализират Европейския парламент и ЮНЕСКО за църквата-костница в Батак

Скъпи приятели и съмишленици, 

разпространявайте призива за да съхраним с общи сили българската история и култура, защото народ, който не помни историята си е обречен да бъде обезличен и поробен отново.


Историческата църква в Батак е урок по история за всички, които искат да бъдат свободни. Тя е Пантеона на българската Свобода, който трябва да обедини всички български граждани, а не да ги разделя, за да помнят историческото минало и да не допускат събитията от 1876г да  се повтарят.
 Народ, който забрави историята си рискува да я преживее отново!


До 1. Европейския Парламент”Комисия  по Култура и образование”
      2.Европейския Парламент „Комисия по Човешки права”
 
      3.ЮНЕСКО
      4.Българо-Американска фондация „Макгахан”


                                           
 П Р И З И В 

   ЗА СПАСЕНИЕТО   НА  БЪЛГАРСКИЯ  ПАНТЕОН  НА СВОБОДАТА
  църква-костница  и музей „Света Неделя” в гр.Батак

                                      (отворено писмо)

  „Нека те  съхранят този паметник! Той ще научи техните деца какво струва независимостта на един народ, показвайки им на каква цена техните бащи са я платили.”  
                                                                      
Lamartine„Voyage en Orient“/

              Причина: Мълчалив отказ и бездействие на български отговорни институции и  Главния Прокурор  на Република Българя  да   изпълнят законовите си правомощия и отменят незаконното приватизиране на недвижими и движими културни ценности – публична  собственост. Този акт е направен чрез  заблуждаване на държавната власт и българската общественост,извършвайки престъпления съгласно  НК чрез съставянето на документи с невярно съдържание за незаконно присвояване на национален паметник на културата – църква-костница и музей „Св.Неделя“ в гр. Батак, обл. Пазарджик, България, ведно с музейните експонати – костите на загиналите за Освобождението на България от турско робство през 1876 година българи-батачани. Целта е извличане на лична облага за Пловдивска митрополия в частна полза, под претекст, че е извършена канонизация. Канонизацията е символичен религиозен акт на Православната ни църква и няма никакви правни последствия. 

Историческите доказателства за жестокото потушаване на Априлското въстание от 1876 г. са в процес на заличаване  и ще изчезнат вследствие следните незаконни намеси:


1.музейните експонати /кости/  мухлясват вследствие микробиологични процеси след незаконно измиване с  вино, масло и вода, извършено от Пловдивския Митрополит;
2.следите от кръв и куршуми по стените се заличават от саждите отделяни от ежедневно незаконно палене на  свещи; 
3.Сигнали за незаконна търговия с костите.

 Човешките  права са потъпкани, моралните  норми и закони са нарушени.

 ИСКАНИЯ: във връзка с директивите на „Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа“,“Европейска конвенция за защита на археологическото наследство“, „Конвенция за защита на човешките права и свободи“, призоваваме Европейският  Парламент и Световната съвест  да настояват  Българското правителство да приложи  законите на Република България,  гарантиращи съхранение и опазване на културно-историческото ни наследство – църквата-костница и музей „Св.Неделя“ в Батак в едно с музейните експонати-веществени доказателства за Априлското въстание от 1876г., което е и Европейско културно наследство съгласно ратифицираните конвенции.

.Да се отмени фалшифицирания документ Акт за Частна Общинска собственост (№504/от 06.04. 2011), според който Публичната държавна Собственост на църквата-костница в Батак (oдържавена съгласно ,,Закона  за издирване на старините 1890“, ,,Закона за Старините от 1911г.“, ,,ПМС 1608 от 1952г.“ (и в последствие никога не е Раздържавявана) незаконно става Частна Общинска  Собственост. Виновните за това престъпление (кмета на Батак), да бъдат наказани съгласно НК на РБ. /членове :310,311,285,209/, след наказателно преследване, което Главният прокурор е длъжен да направи.                                                                 

II .Съгласно закона да се издаде Акт за Публична държавна собственост на църква-костница и музей „Св.Неделя” (ПДС съгласно законите от 1890г., Закона за старините 1911г. и ПМС 1608 от 1952г.).

  III . Да бъде приложена принудителна административна мярка №93-00-13/13.08.2012г., наложена от Министъра на Културата срещу незаконни намеси на пловдивския митрополит в църквата-костница и музей „Св.Неделя“ както закона предвижда, а именно: 
Да се възстанови музейният статут и автентичен вид на Историческата църква-костница и музей„Св.Неделя“ гр. Батак, защото само така тя може да изпълни своята историческа мисия: ,, Да възпитава всички български граждани, независимо от вероизповеданието им в дух на патриотизъм , родово чувство, национално самосъзнание и национална идентичност“.

IV. Да се наложи изрична забрана върху паленето на свещи в църква-костница и музей „Св.Неделя“, за да се запазят историческите доказателства за жестокото потушаване на Априлското въстание през 1876г. В противен случай саждите и дима от горящите свещи ще заличат следите от кръв и куршуми по стените, които са историческите доказателства за извършения геноцид над българския народ. Свещите да се палят в параклиса, изграден в двора на църквата-костница, както е предвидено от нашите прадеди.
V. Настояваме Министърът на Културата да направи инвентаризация на костите/музейни експонати/ съгласно изискванията на Закон за Културното Наследство, Наредба Н-6 за формиране и управление на музейните фондове, Закон за закрила и развитие на културата, за да се констатира липсват ли музейни експонати, като имаме предвид сигналите за незаконната търговия с кости.

VI. Настояваме костите (основен музеен фонд) да бъдат обследвани спешно от учени-микробиолози и антрополози, за да се установи степента на тяхното увреждане вследствие микробиологични процеси, причинени от измиването с вино, масла и вода. Настояваме след това костите на дедите ни да бъдат консервирани отново.

VII. Да се наложи забрана върху печатането и продажбата на иконата и „Житие и акатист на светите Баташките новомъченици”,  с които е извършено  Национално предателство срещу нашето Отечество-България чрез фалшифициране на истинската история за Априлското въстание през 1876г. и неговото потушаване, и които представляват продължение на антибългарския проект,,Митът Батак“ на ,,учените“Мартина Балева и Улф Брунбауер  от Института за Източна Европа в Берлинския Свободен Университет. Авторите да бъдат съдени за фалшификация на историята, защото историята на Априлското въстание е написана достоверно и честно от очевидци и съвременници като З. Стоянов, Дж.Макгахан, Уилям Гладстон, А. Горанов, Д. Страшимиров и др. учени, за да не се забравя, че баташките въстаници загинаха за Свободата – най-ценното благо за човека, а не за вярата

Коментари

Остави коментар