Вашите сигнали

От пощата на ПЗИНФО – Председателят на ОбС – Велинград опровергава информация за „Синя зона“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ВЕЛИНГРАД НЯМА РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В НЕДЕЛЯ!

С Решение №302/26.06.2008г. ОбС-Велинград е приел Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. Дните за платено паркиране са ясно регламентирани в   чл. 44, (10)Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работни дни от 8.00 до 20.00 ч. и в събота от 8.00 до 16.00 ч.  Наредбата не е допълвана и изменяна, защото Общински съвет-Велинград не е гласувал допълнително решение за платено паркиране в неделя. В становището на ОП ‘Спортни имоти и пазари’ се посочва че ‘с допълнително решение е внесено предложение зоната за кратковременен платен престой да работи и в неделя, но поради техническа грешка в наредбата, не е отразена тази промяна’. ОбС-Велинград не е приемал допълнително решение и не може да се говори за допусната техническа грешка в Наредбата, приета с Решение №302/26.06.2008г., от което следва, че платеното паркиране в неделя не е по волята на местната законодателна власт.

 

 

 

Коментари

Остави коментар