Вашите сигнали Общество

От пощата на ПЗИНФО – КОЙ е против задължителното гласуване

Инициативният комитет за учредяване на политическа партия „КОЙ“ обсъди Декларацията на Президента Росен Плевенлиев за провеждане на референдум за някой основни положения в новия Изборен Кодекс. Съзнавайки очакванията на хората за повишаване ролята на избирателя в политическите процеси в страната, ние подкрепяме идеята на Президента, но считаме че тя трябва да се конкретизира и доразвие, за да се ограничи възможността да бъде използвана за евтин популизъм. Според нас правилните въпроси за референдум са следните:

$  Подкрепяте ли изборна система в България да бъде смесена с 50 % Мажоритарен вот?

$ Подкрепяте ли възможността живеещите зад граница българи и тези, които притежават електронен подпис, да могат да гласуват чрез Интернет?

           Подкрепяте ли идеята участието в избори и референдуми да се стимулира, например с ваучери за безплатни административни услуги, предоставяни от държавата или общините?

Считаме, че идеята за задължително гласуване, освен че противоречи на Конституцията, накърнява човешките права и е неприложима, защото създава призумция за виновност у негласувалите лица, независимо дали те са във фактическа невъзможност да упражнят този вот.

Ние, Инициативният Комитет за учредяване на политическа партия „КОЙ“ предлагаме на другите политически и обществени формации, съвместно да организираме подписка за референдум с приложените по-горе въпроси.

31.01.2014г.

Инициативния Комитет за Учредяване на Политическа Партия „КОЙ“

Коментари

Остави коментар