Вашите сигнали

От пощата – 120 метров комин вече е в историята

Пловдив

В Пловдив събориха комин с височина 120 метра. Коминът се намираше в Отоплителна Централа (ОЦ) Юг, намираща се в Южна индустриална зона в района на бул. „Кукленско шосе“ в Пловдив, съобщават от EVN.

Коминът е изграден в периода 1978 – 1980 г.като заедно с котлите към него е спрян от производство преди три години. Съоръжението е служило за отвеждане на димните газове на 3 броя водогрейни и 2 броя парни котли в атмосферата. Като част от подготовката по събарянето EVN България Топлофикация изчисти 60 тона пепел, натрупана през годините в конуса на комина от изгаряне на мазут.

На мястото на комина и котлите към него дружеството предвижда изграждането на заместваща модерна мощност за производство на гореща вода с номинална топлинна мощност от 30 до 40 MWth. Това значително ще подобри технико-икономическите и екологични показатели на цялата централа съгласно модерните стандарти.

Заместващата инсталация ще използва като основно гориво – природен газ, а като резервно – промишлен газьол. По този начин горивните съоръжения в отоплителната централа ще бъдат заменени с такива от съвременен тип с по-добри технологични параметри и по-висок КПД. Целта е постигане на съвременните показатели за енергийна ефективност и покриване на нормите за допустими емисии на азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид и прах.

Коментари

Остави коментар