България

От 2018 г. всички коли ще бъдат оборудвани със система за спешни повиквания

Устройства за спешни повиквания, които автоматично изпращат сигнал за предупреждение към спасителните служби при катастрофи (eCall), ще трябва да бъдат монтирани във всички нови модели леки и лекотоварни автомобили от 31 март 2018г. Мярката беше одобрена на 28 април от Европейския парламент.

Пътнотранспортните произшествия са отнели живота на 25700 души в ЕС през 2014г. Монтирането на системата eCall може да намали броя на смъртните случаи с около 10% за година.

„Разполагането на технологията eCall, която ще използва номера за спешни повиквания 112, в автомобилната аварийна система ще спомогне за подобряване на безопасността по пътищата във всички 28 страни членки. Европейският парламент многократно е подчертавал, че намаляването на смъртните случаи и сериозните наранявания по пътищата са негов приоритет. Като обществена услуга eCallще бъде безплатна за всички граждани, независимо от вида на превозното средство или на неговата цена, и ще допринесе за тази обща цел“, заяви докладчикът Олга Сехналова (С&Д, Чехия).

Автомобилната система eCall използва телефона за спешни повиквания 112, за да предупреждава автоматично службите за сериозни пътни инциденти. Това позволява да се реши незабавно какъв да е видът и мащабът на спасителната операция, ако такава е необходима. Това от своя страна ще помогне на спасителите да стигат по-бързо, за да спасяват човешки животи, да ограничат сериозността на нараняванията и да се намалят разходите при задръствания.

Защита на личните данни: без проследяване на превозните средства

Депутатите обърнаха специално внимание на клаузата за защита на личните данни, за да предотвратят проследяване на автомобилите, оборудвани със системата, преди да се е случил пътният инцидент. Съгласно новите правила автоматичният сигнал ще подава на службите за спешна помощ само минимално количество основни данни, като например вида на превозното средство, използваното гориво, часа, в който се е случил инцидентът, точното място и броя на пътниците.

Според новите правила данните, събрани чрез системата eCall от центровете за спешна помощ или техните партньорски служби, не трябва да се прехвърлят на трети лица без изричното съгласие на засегнатите. Производителите също ще трябва да гарантират, че технологичният дизайн на системата eCallпозволява пълно и трайно заличаване на събраните данни.

В сила от пролетта на 2018-та година

Всички нови модели леки автомобили и лекотоварни превозни средства ще трябва да бъдат оборудвани със системата eCall от 31 март 2018 г. ЕП също така задължи Комисията да извърши допълнителни изследвания на бордовата система в рамките на три години след влизането ѝ в сила, за да се прецени дали устройствата eCall следва да бъдат включени в други превозни средства като автобуси и камиони.

Новите правила въвеждат нови задължения за производителите на автомобили. Отделни мерки, влезли в сила в края на юни 2014 г., регулират инфраструктурата за обработка на сигналите на системата eCall, която трябва да бъде въведена от страните членки на ЕС до 1 октомври 2017 г.

Следващи стъпки

Гласуването в ЕП води до приключването на законодателната процедура на Европейския съюз. Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз. 

Коментари

Остави коментар