Институции

Отново никой не желае да оглави велинградския съд

През юни избират ръководители за три прокуратури в Пазарджишко

София Месец юни се очертава като месец за административни ръководители в част от Пазарджишки съдебен окръг. Висшият съдебен съвет ще избира шефове за Районните прокуратури в Пазарджик, Пещера и Панагюрище.

За Районна прокуратура – Пазарджик кандидатите са двама – прокурор Георги Кацаров, към момента административен ръководител на Районна прокуратура Пазарджик и Радослав Бакърджиев – прокурор при същата прокуратура. Събеседването във ВСС ще бъде на 4 юни. За прокуратурата в Пещера кандидатът е един – настоящият административен ръководител-районен прокурор на РП Пещера, Даниела Георгиева Петърнейчева-Баракова. 10 юни е датата за събеседване за пещерската прокуратура. Изборът на административен ръководител за Районна прокуратура – Панагюрище ще бъде на 18 юни. И тук кандидатът е един – Красимир Танев – административен ръководител на РП Панагюрище.

За председател на съда във Велинград отново няма постъпили кандидатури. Конкурсът за избор на административен ръководител на Районен съд – Велинград се обявява вече няколко пъти и няколко пъти кандидати няма.

Коментари

Остави коментар