Институции

Онкоцентърът в Пловдив вече разполага с модерен лъчетерапевтичен комплекс

Пловдив Над 300 млн.лв. ще бъдат инвестирани в сферата на здравеопазването през новия програмен период на Оперативна програма „Региони в растеж“. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на модерен лъчетерапевтичен комплекс в  „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД“ в Пловдив.

„Продължаваме да подкрепяме инвестициите в здравеопазването. Това което направихме до момента, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. е по един добър начин и целенасочено да предоставим целево финансиране в сферата на онкологията, като инвестирахме над 300 млн.лв. във всички комплексни онкологични центрове в страната и в големите многопрофилни болници за закупуването на апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания“, съобщи министърът. По думите й през следващия програмен период средствата за здравеопазване ще бъдат насочени в подкрепа на спешната помощ.

„Тя е тази, която се нуждае от сериозна реформа, защото всеки, в критичен момент трябва да получи най-бързия и качествен достъп до лечение. Затова ще се постараем да оборудваме линейките и да подобрим апаратурата на спешните медицински центрове  в страната“, увери Лиляна Павлова. Част от средствата през следващия програмен период ще бъдат вложени и в центрове за долекуване и рехабилитация“, съобщи още регионалният министър. Тя добави, че основната цел е да бъде осигурена достойна грижа за нуждаещите се от спешна помощ сънародници.

„Важното е не само да отчитаме цифри и статистика, по-важни са резултатите за хората от вложените средства“, подчерта министър Павлова. Тя добяви, че дори и най-модерно оборудваният медицински център да бъде направен, той е нищо, ако в него не работят професионалисти, които с грижа, любов и старание да помагат на хората.  

Лъчетерапевтиният център в Пловдив е изграден по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. и е на стойност над 10 млн. лв.   

По проекта са реконструирани помещенията в онкологичния център, извършена е доставка и е въведено в експлоатация високотехнологично оборудване – Система за виртуална симулация с компютърен томограф за лъчепланиране; Дозиметрична апаратура за радиационен контрол; Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия; Система за лъчепланиране на терапия.

Модерната техника и съвременната апаратура, закупена по проекта, ще допринесат за подобряване на ранната диагностика и качеството на лечение в болницата.   

За хората с увреждания има специално изградени съоръжения за по-лесен достъп до болничните отделения.

От лечение тук ще могат да се възползват не само жителите на Пловдив, но и на целия Южен централен район – това са общо 5 области – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с население близо 1 милион и половина души. 

Коментари

Остави коментар