Общество

Окръжен съд с нов зам.-председател?

Пазарджик, София Промени в ръководството на Окръжен съд Пазарджик ще разгледа Висшият съдебен съвет на днешното си заседание.

Ще бъде разгледано заявлението на съдия Минка Трънджиева за освобождаване от заеманата длъжност „Заместник на административния ръководител . заместник-председател” на Окръжен съд Пазарджик. В дневния ред е и предложението на административния ръководител на съда, съдия Елеонора Серафимова, за назначаване на Александър Александров, понастоящем съдия в Окръжен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд – Пазарджик.

Коментари

Остави коментар