Институции

Около 10% от поканените се прегледаха по проект „Спри и се прегледай”, заболели между тях няма

Пазарджик Прегледите по проект „Спри и се прегледай” в област Пазарджик приключиха, информират от РЗИ.

В региона проектът стартира с регистрация на лечебните заведения през месец май 2013 г. Четири лечебни заведения изявиха желание за участие в проекта:ДКЦ „Хигия” ООД, „Диагностично-консултативен център 1” ЕООД /„Здраве”/ в гр. Пазарджик, МБАЛ „С. Николов” гр. Панагюрище и МЦ „ЕЛСЕМ” ЕООД гр. Стрелча.

Покани за извършване на скринингови изследвания за трите вида онкологични заболявания – колоректален рак, рак на млечната жлеза и рак на маточната шийка са получили над 15 хиляди жители на областта.

За целия период на проекта са се прегледали 1586 души (приблизително 10 % от получилите покани). За колоректален рак са се изследвали 406 лица, за рак на маточната шийка – 950 жени и за рак на млечна жлеза – 230 жени. От тях: в Пазарджик – 1432, в Панагюрище – 151 и в Стрелча – 3.

Общо за цялата страна скринингови изкследвания са извършили 55 886 души, при 400 000 поканени.

На фона на затрудненията, съпътствали проекта в цялата страна от 2009 г. насам, некоректно изпълнение на поетите задължения от фирмата-доставчик на покани за гражданите и малкия брой лечебни заведения, включили се в него, като цяло се отчита положителен ефект от скрининговия проект, в т.ч. и в Пазарджишка област. По данни на лечебните заведения, работещи по проекта в нашата област, диагноза „заболял” не е поставена на нито едно от скринираните 1586 лица.

„Спри и се прегледай” предостави за първи път възможност за организиран скрининг на групи от населението за три вида онкологични заболявания, който нормативно бе регулиран с нов раздел в Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Коментари

Остави коментар