Институции

Общините са подали 134 проекта на обща стойност 610 498 000 лева

Пазарджик

Областният съвет за развитие одобри предложения за инвестиционни проекти на 12-те общини в област Пазарджик. Решението бе взето на ръководеното от областния управител Трендафил Величков заседание на съвета, в което взеха участие председатели на общински съвети, кметове на общини, представители на синдикатите и на сдружения на работодатели от региона.

Областният съвет за развитие обсъди и гласува списък с предложените от 12-те общини в област Пазарджик инвестиционни проекти, които да бъдат включени в специална програма на правителството за целенасочена подкрепа за развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.  От всички общини на територията на област Пазарджик са подадени 134 проекта на обща стойност 610 498 000 лева.  Проектните предложения са за ремонт и рехабилитация на пътна и ВиК инфраструктура, за благоустрояване, туризъм, социална, спортна и културна инфраструктура, за енергийна ефективност,  за корекции на реки, превенция на свлачища и др.

Одобреният от Областния съвет за развитие списък на проектите от област Пазарджик е предоставен на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което разработва програма по приоритетна цел на правителството: „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната – целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слабо развити райони”.  С приоритетна важност ще се оценяват проектите, чрез които ще се генерира икономически растеж и устойчива заетост.

Със свои решения Областният съвет за развитие прие Правилника за устройството и дейносттана Постоянна областна комисия по туризма към Областния съвет за развитие на област Пазарджик и подкрепи инициативата на общините Велинград и Ракитово за възобновяване на проекта за Високопланински спортно-туристически комплекс „Сютка” в новия вариант на проекта. Членовете на Областния съвет за развитие подкрепиха и предложението на областния управител Трендафил Величков за създаване на ”Инвестиционно портфолио” на област Пазарджик.

Коментари

Остави коментар