Общество

Общината си иска ВиК. Стартира „Воден цикъл“ за близо 40 милиона лева

Пазарджик През 2014 година ВиК да стане общинско. Това е една от целите пред общинското ръководство за новата година. Според кмета Тодор Попов е недопустимо вече 9 години да тече ликвидацията на дружеството.

До момента безкрайната ликвидация на ВиК – Пазарджик стопира всякакви възможности за модернизация и най-вече за актуализиране на заплатите на служителите.

Междувременно въпросното дружество вече има нов ликвидатор- Сергей Стойнов.

Докато тече поредния опит за приключване не ликвидацията на ВиК догодина в Пазарджик ще стартира т.нар. „Воден цикъл”.

На редовната пресконференция на общинското ръководство стана ясно, че община Пазарджик е внесла за одобрение от страна на Управляващия орган на ОПОС окончателен вариант на подготвени идейни проекти за Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор и Рехабилитация и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Пазарджик. Идейните решения са съгласувани с експерти на Министерството на околната среда и водите на проведени работни срещи, но съгласно клаузите на Договора за безвъзмездна финансова помощ на одобрение подлежи цялостният проект.

Обхватът и индикативните стойности на обектите по инвестиционния проект са както следва:

Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор

Стойност на инвестицията – 5 956 390,81 лв. без ДДС

Местоположение: разширението ще се извърши на площадката на съществуващата ПСОВ в землището на село Мирянци, местност „Чамур Тарла”.

Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на гр. Пазарджик

Обща дължина 20760 м.

Стойност на инвестицията 28 372 296,43лв. без ДДС

Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на гр. Пазарджик

Обща дължина 16077 м.

Стойност на инвестицията 5 532 892,92 лв. без ДДС

Местоположение: по улиците, по които се подменя или изгражда канализационна мрежа.

Обща стойност на инвестицията (смр и оборудване) в лева без ДДС – 39 861 580,016 лв.;

Коментари

Остави коментар