България

Общината ще започва работа по Националната програма за енергийна ефективност

Пазарджик Община Пазарджик ще започне работа по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщи кметът Тодор Попов.

Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индивидуален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен кофраж – с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. За кандидатстване е необходимо да се регистрира Сдружение на собствениците на цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният от Сдружението Управителен съвет действа от името на всички собственици. Той упълномощава Общината да го представлява. Тя ще отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата  и подбора на сградите. Приоритетни ще бъдат жилищни сгради, които са с изцяло жилищно предназначение – т.е. в тях не се намират обекти за стопанска дейност /магазини/, такива разположени на главни и натоварени улици, комплекси от жилищни сгради, представляващи компактни „квартали”. Попов побърза да уточни, че тераси няма да бъдат бутани, а ще се потърси решение за уеднаквяване на сградите. Цветът ще бъде по избор на собствениците. Конструктивните проблеми на сградата също ще бъдат предмет на интервенция. Ще се извършва обследване и ще се издава технически паспорт на обекта. Изготвеното задание ще включва смяна на дограма, изолация, боядисване, покрив, общи части, основни ВиК части, без асансьорни шахти. Ако Сдружението са собствениците желае и те да бъдат включени, това ще става за тяхна сметка.  Надеждите са тази година програмата, която е със срок от 2 години, да стартира. Ще се проведат общи събрания на собствениците, където условията по програмата да бъдат обяснени подробно. За да стартира тя е нужно съгласието на 67% от собствениците.

След утвърждаване на Методически указания от МРРБ конкретна информация ще бъде предоставяна от Областния информационен център.

Коментари

Остави коментар