България

Общината изнесе списъка на чакащите за жилище

Пазарджик

Съгласно чл. 23, ал.4 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, от вчера (20.01.2015 г.) на информационното табло на Община Пазарджик е изнесен Актуализиран списък на граждани за настаняване в общински жилища към 01.01.2015 година. В него са включени 1054 лица и семейства.

През 2014 г. молби за картотекиране са подали 46 лица и семейства от които:

– Картотекирани са 37 броя;

– Отказани са молбите на 9 броя лица и семейства, които не отговарят на условията на Наредбата. Най-честата причина за отказ е липсата на адресна регистрация за срок от пет години в град Пазарджик.

Настанени в общински жилища и извадени от картотеката през 2014 г. са 7 бр. лица и семейства.

Към 01.01.2014 г. броят лицата и семействата с доказани жилищни нужди в община Пазарджик е бил 1024.

Община Пазарджик

Коментари

Остави коментар