Институции

Общината готова за зимата – снегът няма да е изненадващ

Пазарджик В община Пазарджик очакват спокойно първия сняг. Кметът Тодор Попов увери, че са предприети необходимите действия за обезпечаване на нормална проходимост при зимни условия на републиканската, общинската и уличната мрежа на територията на общината, както и на централна пешеходна зона. Изготвен е и Оперативен план за зимно поддържане.

Община Пазарджик има сключен договор с с предмет “Зимно поддържане на територията на община Пазарджик” с „ЕКО – ХИДРО 90” ООД гр. Пазарджик след проведена обществена поръчка по ЗОП и избор на дружеството за изпълнител за срок от три оперативни сезона.

Градоначалникът призна пред медиите, че всъщност на практика няма друга фирма, която технически да може да обезпечи зимното поддържане, което включва поддържане на общинската пътна мрежа, на републиканските пътища в границите на гр. Пазарджик и на уличната мрежа и пешеходната зона на града.

Общата дължина на общинската пътна мрежа е около 141 км и е разделена на три участъка – северен, югозападен и югоизточен участък.

Общата дължина при снегопочистване на участъците от републиканските пътища в границите на града  е около 14,4 км.

Уличната мрежа на Пазарджик се разделя на главни артерии, обслужващи улици и централна пешеходна зона с площ 25 дка.

Предстои да бъде извършен преглед на снегопочистващата техника на дружеството за готовността и годността й за работа при зимни условия.

Организиран и осъществен е контрол за подготовката на училищата и детските градини за работа при зимни условия.

Общината разполага с определени количества химикали, необходими за зимното поддържане – калциев хлорид – 46 т. за сезон 2013 г. -2014 г. Третирането на уличната мрежа и пешеходна зона с него цели подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия, създаване на условия за по-бързото и гарантирано предвижване по отделните пътни артерии, осигуряване на необходимата проходимост по всички артерии, достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението, подобряване организацията на движение и повишаване безопасността на пътуване.

Коментари

Остави коментар