Общество

Общината иска 4,5 милиона лева за канализация в Главиница

Пазарджик Община Пазарджик ще кандидатства пред ПУДООС за осигуряване на безвъзмездни финансови средства за изграждане на канализация в с. Главиница, съобщха от администрацията.

Предвижда се изграждането на цялостната канализация да се извърши на два етапа с оглед на значителния размер на необходимите средства. За подготовката на искането за средства ще се използва изготвеният идеен проект през 2010 г. по проект за техническа помощ, финансиран от ОП ”Околна среда 2007-2013”, съгласно който отпадъчните води ще бъдат отведени за пречистване в градската пречиствателна станция.
В първия етап се предвижда изграждането на Главен канализационен колектор, разположен по централната улица от входа на с. Главиница в посока с. Алеко Константиново и включващите се към него второстепенни колектори. Необходимите средства за реализацията на етапа ще са около 4,5 млн. лв.
Искането за отпускане на средства ще бъде внесено в ПУДООС през м. февруари, след вземането на решение за кандидатстване от страна на ОбС-Пазарджик.

Коментари

Остави коментар