България

Областният координационен механизъм по деинституционализация става постоянно действащ

Пазарджик

Областният координационен механизъм по деинституционализация става постоянно действащ консултативен съвет към Областния управител.

Решението бе взето от членовете на съвета по предложение на областния управител Трендафил Величков. От 2015г. целите, задачите и дейностите на съвета ще бъдат насочени и в подкрепа на процеса на преобразуване на Домовете за възрастни хора в нов тип социални услуги.

На заседанието, което се проведе в Областна администрация, присъстваха зам.- областният управител Гинче Караминова, главният секретар на Областна администрация Светлан Карталов, директорът на РДСП Пазарджик Цветелина Арапова, директорите на общинските дирекции за социално подпомагане, представители на общините, на РИО, РЗИ, ОД на МВР, ръководителите на районните прокуратури в областта, МБАЛ Пазарджик, Председателят на съюза на общопрактикуващите лекари в област Пазарджик, неправителствени организации предоставящи социални услуги и подкрепящи процеса на деинституционализация, Комплекс за социални услуги за лица и семейства гр. Пазарджик.

Бяха представени доклади за изпълнение на дейностите по деинституционализация на деца и младежи в област Пазарджик, доклад за изоставените бебета в Пазарджик и информация за дейността на новите Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи в област Пазарджик.

През 2014 година, няма настанени деца в спезиализираната институция в областта. С общи усилия е предодвратено институционализрането на 89 деца на ниво родилен дом. 62 от тях се отглеждат в биологичната си семейна среда. От 27-те настанени в приемни семейства, 20 вече са осиновени.

В изпълнение на дейностите по проект „Детство за всички” на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, към 31.12.2014 г., на територията на област Пазарджик са разкрити и действат четири от общо осем изградени ЦНСТ за деца и младежи с увреждания/без увреждания. В община Велинград с 14 настанени деца/лица, в община Пазарджик – 14 деца/лица, в община Пещера – 10 деца и община Панагюрище – 10 деца.

До края на м. януари 2015г., членовете на координационния механизъм ще предоставят на областния управител предложения за структура, състав, задачи и дейности на новия постоянно действащ консултативен съвет към Областния управител.

Пресцентър Областна администрация Пазарджик

Коментари

Остави коментар