Институции

ОАИЛ вече носи името на създателя си, проф. Атанас Атанасов

Пазарджик С водосвет и много колеги, ученици и гости днес на Световния ден на здравето, Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ – Пазарджик получи името на основателя си, проф. д-р Атанас Атанасов. Надпис над входа на ОАИЛ вече ще напомня на всеки, пристъпил прага на болницата за човека, поставил началото.

Освен основател на ОАИЛ през 1976 година (тогава КАРИТ) проф. Атанасов е дългогодишен преподавател и учен по анестезиология, на интензивния сектор към Детска хирургия – УМБАЛ „Свети Георги”, доайен на българските анестезиолози, които работят по целия свят – Япония, САЩ, Южна Корея и др. За тях изпълнителният директор на лечебното заведение, д-р Васил Вълчев, каза „Анестезиолог, който е бил ученик на проф. Атанасов, се различава от всички други – с класа над тях!”. Проф. Атанасов посвещава над 35 години в лечебна работа и научни разработки в детската анестезиология у нас. Оставя отпечатък в детската и тази в най-ранна възраст с 18 монографии, учебници и учебни помагала (авторски, под негова редакция и с негово участие), над 130 научни публикации в наши и чужди издания, цитиран е в нисертационни и научни трудове и публикации в Европа, САЩ, Южна Корея. Оставя много ученици и последователи навсякъде, за които ще остане вдъхновяващ учител и лекар, житейски и професионален пример. Човек на духа, човек, отдаден на науката, професията и учениците си.

Nina Atanasova OAIL„Духът и смисълът на живота на баща ми бяха тук, в отделението. Ние, семейството му, бяхме негова житейска отговорност, но смисълът на живота му беше тук, сред пациенти, колеги и лекари!”, сподели дъщерята на проф. Атанасов, Нина Атанасова, минути преди водосвета, който предхождаше откриването на паметния знак.

akad Nikolakov OAIL„На днешния ден людете от цялата планета честват светлите имена, пример и принос на стотици хиляди смели жени и мъже, лекари, сестри, акушерки, рехабилитатори, клинични лаборанти и санитари. Те отдават своята почит към онези, които са непрекъснати борци срещу смъртта и човешката болка. На този ден, съвсем справедливо, отбелязваме името и паметта на проф. Атанасов – родоначалника на българската детска анестезиология и интензивно лечение. Идеолога, конструктора и реализатора на принципите, които са залегнали в тази медицинска специалност.”, каза акад. Николаков.

Гости на церемонията бяха и проф. д-р Пенка Стефанова, дм – ръководител на Клиника по Детска хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив и едноименната Секция по детска хирургия към Катедра пропедевтика на хирургичните болести на Медицински университет – Пловдив (Отделението по детска анестезиология и реанимация и интензивно лечение към Детска хирургия е основано от проф. Атанасов.); проф. д-р Любима Деспотова – Толева, дм – ръководител на Секция по обща медицина – Медицински университет – Пловдив; д-р Стефан Лазаров – ръководител на Отделение по детска анестезиология и реанимация и интензивно лечение към Детска хирургия при МБАЛ Пловдив – възпитаник на проф. Атанасов; д-р Сеня Соткова – анестезиолог-реаниматор, Многопрофилна болница за активно лечение „Света Каридад“ – гр. Пловдив, подпомогната в научните си трудове от проф. Атанасов и много други, започнали пътя си под ръководството на проф. Атанасов.

Коментари

Остави коментар