Общество

НПО събра ромски лидери в Драгиново

Драгиново Въпреки определено празничния декември, мрежата от Центрове за развитие на общността, създадени от ЦМЕДТ «Амалипе» в общините Камено, Пещера, Бяла Слатина, Павликени, Нови пазар и Етрополе, активизираха местната ромска общност и проведоха двудневни обучения на местни ромски лидери във връзка с изготвяне на Общински планове за интеграция на ромитe2014-2020г. Общинските планове се изготвят във връзка с изпълнението на Националната стратегия на РБългария за интеграция на ромите.


Основната цел на проведените обучения на местни ромски активисти от шестте общини беше извеждането на предложения за конкретни дейности, които да се заложат в Общинските планове за изпълнение на НСРБИР и да се внесат като предложения в съответните Общински съвети по места.

В обучението на Центъра за развитие на общността гр. Пещера участваха общо 20 местни активиста, като обучителната среща се проведе във велинградското село Драгиново.

На срещата бяха разгледани всички приоритетни области в НСРБИР, като за всеки приоритетен област се споделиха проблеми касаещи местната ромска общност и конкретни и адекватни начини за преодоляването на проблемите.

Коментари

Остави коментар