Общество

Нови формуляри за изплащане на парични обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Националният осигурителен институт уведомява, че от 1 януари 2014 г. е в сила нова разпоредба в Кодекса за социално осигуряване – чл. 53а, с която се дава право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване.

Новото обезщетение е в размера на обезщетението при бременност и раждане. Обезщетението се отпуска и изплаща от деня на предаване на детето за осиновяване за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Условията за придобиване право на това обезщетение от осиновителката/осиновителя са: да е разрешен съответния отпуск, да е осигурен/а за общо заболяване и майчинство и да има не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство. Осиновителка/осиновител, които са осиновили дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., също имат право на парично обезщетение при условията на чл. 53а от КСО за периода от 1 януари 2014 г. до изтичане на срока от 365-те дни.
Във връзка с отпускането и изплащането на това обезщетение се подготвят изменения и допълнения в разпоредбите на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, както и два нови образци на заявления-декларации, които ще се попълват от осиновителката (осиновителя, който сам е осиновил дете) и от осиновителя, когато той вместо осиновителката ползва остатъка от отпуска при осиновяване на дете.
От 1 януари 2014 г. със заповед № 1268 от 19.12.2013 г. на управителя на НОИ са утвърдени образци на заявления-декларации, които лицата и осигурителите могат да ползват временно до утвърждаване на новите образци на заявления-декларации с влизането в сила на измененията и допълненията в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, като приложения към нея и които са публикувани на официалната интернет страница на НОИ – www.nssi.bg.

Образците са достъпни за разпечатване в рубриката “За потребителя”, подрубрики “Формуляри” и “Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство”.

Коментари

Остави коментар