Общество

Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа

Брюксел Европейската комисия обявява награда „Натура 2000“ като признание за отлични резултати и най-успешни практики за опазване на природата в Европа. Ако участвате в дейности по „Натура 2000“, това е

идеална възможност да се изявите. „Натура 2000“ е мрежа от защитени райони, ценни с биологичното си разнообразие. Тя обхваща около 20 % от територията на ЕС с богата флора и фауна, като защитените букови гори в планините на Чешката република, костенурките във влажните зони на Полша и делфините в крайбрежните води на Испания. Наред с опазването на природата мрежата осигурява множество социално-икономически ползи.

Европейците се отнасят изключително сериозно към опазването на природата, но малко от тях са запознати с „Натура 2000“. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър за деветдесет на сто от европейците унищожаването на природните местообитания и застрашеното съществуване или изчезването на определени животни и растения представляват сериозен проблем. Повечето граждани смятат, че опазването на природата е важна стъпка, за да се предотврати унищожаването на ценни сухоземни и морски зони (това мнение споделят между 99 и 83 на сто от отговорилите в държавите членки). Само 27 % от участниците в проучването обаче са чували за „Натура 2000“.

Новата годишна награда има за цел да преодолее тази липса на обществена осведоменост, като открои разнообразието на различни зони по „Натура 2000“ и даде признание за постигнатото чрез широк кръг дейности. Всяка година ще се връчват пет награди в различни области — информационни дейности, опазване на защитени видове, социално-икономически ползи, постигане на компромис между различни интереси/възприятия и работа в мрежа/трансгранично сътрудничество.

Приемат се заявления от всички преки участници в „Натура 2000“ (публични и местни органи, предприятия, неправителствени организации, собственици на земя, образователни институции и физически лица). Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 февруари 2014 г. 

Лауреатите на първите награди „Натура 2000“ ще бъдат обявени през май 2014 г., а постиженията им ще получат признание на церемония на високо равнище в Брюксел.

Коментари

Остави коментар