Общество

Нов асфалт на пътя до магистралата, реновиране на квартал и околовръстен път ще се правят с държавни пари

Пазарджик Както вече ви информирахме утре ще бъдат обявени проектите, които ще бъдат финансирани със средства от публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Днес обаче кметът на Пазарджик обяви какво ще се прави с парите от правителствената програма.

На първо място ще се стартира изграждането на Западен околовръстен път в участъка между бул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Любен Боянов”. За изпълнението на проекта ще бъде подписано споразумение за сътрудничество с АПИ, защото трасето на околовръстния път е част от републикански път II-37. Община Пазарджик ще извърши дейностите по отчуждаване на имотите, които не са общинска собственост и попадат в трасето, а възлагането на строителните дейности и контролът по изпълнението ще се извършват от АПИ. Реализацията на проекта ще се осъществи на етапи, като за настоящата година са планирани средства в размер на 3 млн. лв.

С допълнителни 2,5  млн. лв ще бъде извършен и ремонт на частта от път II-37 в участъка от автомагистрала „Тракия” до входа на гр. Пазарджик.

Освен това община Пазарджик с  3 741 565,28 лв. от публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” ще се изпълнят проектите за подобряване и реновиране на градската среда на територията на кв. “Запад” в обхвата между улица „Райко Алексиев” и бул. „Ал. Стамболийски” и кв. “Устрем” в обхват бул. „Ал. Стамболийски”, ул. Стоян Ангелов”, ул. „Петър Бонев”.

Дейностите по изпълнение на строителството ще се изпълняват от “Строймонтаж” ЕООД и са на стойност 3 700 418 лв.;

Договорът е сключен след провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Същите територии бяха включени като резервни обекти в проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  “Регионално развитие” 2007-2013 г., но поради изчерпване на ресурса в бюджета на програмата не получиха финансиране, уточниха от администрацията.

Със средства от оперативната програма към настоящия момент се извършват ремонтните дейности в основния обект – територията, заключена между улиците „Панайот Волов”, „проф. Иван Батаклиев”, „Райко Алексиев” и бул. „Христо Ботев”.

Като цяло до края на годината три от кварталите на Пазарджик- „Запад”, „Устрем” и „Младост” ще са напълно обновени.Като дейностите по първите два квартала са с външно финансиране, а на третия се заплащат от общинския бюджет.

Коментари

Остави коментар