Институции

Не пийте чешмяна вода в Главиница

Главиница И здравната инспекция в Пазарджик е била сигнализирана от гражданин за несвойствен мирис на водата от водопроводната мрежа на с. Главиница.

Сигналът своевременно е бил поставен на вниманието на ВиК Пазарджик, откъдето е получена информация за аварирал помпен агрегат и възникнали проблеми с водата във водопроводната мрежа на промишлената зона и на селото. Както вчера ПЗИНФО информира, по данни на водното дружество там се извършва профилактика на водопроводната мрежа, изпратени са проби за анализ в РИОСВ Пловдив. По информация на ВиК, населението е уведомено за проблема.

Служители от отдел „Държавен здравен контрол” в РЗИ Пазарджик, съвместно с представители на ВиК вчера е направено пробонабиране на питейна вода от сондажа и от отделни къщи в населеното място. Пробите ще бъдат изследвани в лабораторията на РЗИ-Пазарджик по химични и микробиологични показатели в обхвата на лабораторията. До излизане на резултатите от пробите РЗИ Пазарджик препоръчва на населението да не използва водата за питейни нужди.

Коментари

Остави коментар