Институции

Националното сдружение на младите фермери в България откри офис в Пазарджик

Пазарджик

В Пазарджик бе открит офиса на Националното сдружение на младите фермери в България. Лентата бе прерязана от областния управител Трендафил Величков и председателя на Националното сдружение на младите фермери Венцислав Петков. Гост на събитието бе и народният представител от Пазарджик Димитър Гечев.

Сдружението е с нестопанска цел и е изцяло ориентирано към аграрния сектор и осъществяването на взаимопомощ между земеделските стопани в развитието на селските райони. Гости, партньори и членове на организацията присъстваха на представянето на дейността на Сдружението.

„Благодаря Ви за поканата да присъствам на това събитие, което е още едно доказателство, че младите хора от Пазарджик и региона си подават ръка в името на обща цел – да възродим добрите традиции и да работим с общи усилия за развитието на земеделието в област Пазарджик ”, каза в приветствието си областния управител Трендафил Величков пред младите фермери, на които пожела здраве, успехи и поне десеткратно увеличване на членовете на сдружението от 60 на 600 през следващата година.

Около 50 фермери от Южна България, включително и от област Пазарджик,  са учредители на Национално сдружение на младите фермери в България.  Основната идея е обединение на земеделски производители от страната и подпомагане развитието на селските райони. Обединението цели да повиши конкурентноспособността на българското земеделие на местно, национално и международно ниво и да повиши качеството на земеделската продукция, достигайки до европейските стандарти.

 Приоритетите на земеделците са да улеснят достъпа до бизнес услуги на земеделски производители на малкия, среден и стартиращ бизнес в селските райони, както и да осигурят консултантски услуги на младите фермери и да ги информират за възможностите за финансиране по европейски и национални програми и проекти.

Коментари

Остави коментар