Култура

Националната библиотечна седмица събра институции на кръгла маса

Пазарджик Регионална кръгла маса на тема „Мястото на библиотеките в Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.” се проведе на 14 май 2015 г. в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик, съобщи главният библиотекар на културната институция Величка Петрова.

Инициативата е организирана в рамките на 10-тата юбилейна Национална библиотечна седмица под наслов „Библиотеките – място за учене през целия живот” с участието на представители на местната власт, държавни институции и библиотеки. Презентирани са добри практики и е провокирана дискусия, засягаща важни въпроси относно успешното сътрудничество между библиотеките и изпълнителната и местните власти.

С отличителен знак, „Посланик на библиотеките”, са удостоени председателят на Областия съвет по култура и зам.-областен управител Гинче Караминова, началникът на сектор „Култура” при Община Пазарджик Диляна Матакиева и началникът на сектор „Образование” Гергана Табакова , и Валентина Кайтазова – началник на РИО Пазарджик.

В края на форума са изведоха обобщения и са очертани насоки за бъдещата активна работа на библиотеките при изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот.

Коментари

Остави коментар