Институции

Напомнят на кметовете да засилят контрола при палене на огньове на Сирни Заговезни

Пазарджик РИОСВ-Пазарджик напомня на кметовете на общините да упражняват засилен контрол за недопускане изгарянето на гуми при отбелязване на Сирни Заговезни, 22 февруари, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

При изгарянето на гуми се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни. Тези действия крият риск за здравето на хората и са в нарушение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Предвидените глоби за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са от 1400 до 5 000 лева, а за неупражнен контрол от страна на кметовете от 1400 до 4 000 лева.

Коментари

Остави коментар