Общество

Над 90% от българите в хотелите предпочитат 4 и 5 звезди

Пазарджик Близо 91% от всички пренощували в хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за настаняване през месец октомври, са българи, става ясно от справка на Териториално статистическо бюро – Пазарджик. През отчетния месец в област Пазарджик са функционирали 57 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла (общо 1952 стаи с 4054 легла). В сравнение с октомври 2012 г. общият брой на средствата за подслон се увеличава със 7.5%, а на леглата в тях – с 2.9%. Нощувките в хотелите с 4 и 5 звезди се увеличават с 25.9%, докато в местата с 1, 2 и 3 звезди намаляват с 4.9%. 74% от нощувките на чужди граждани са реализирани в хотели с 4 и 5 звезди. 53.9% от българите също са ги предпочели. В средствата за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.9% от нощувките на български граждани и 17.0% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 17.2 и 9.0%.

Най-много са реализираните нощувки от чуждите граждани на Русия – 18.1%, следвани от Македония – 14.5% и Турция 13.3%.

В сравнение с октомври 2012 г. нощувките се увеличават с 11.6% и достигат 15 162. От всички, използвали хотели и места за настаняване, 90.8% са българи, като 57.7% са го направили в обекти с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2 нощувки. 75.3% от чужденците са предпочели същата категория, средно за по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата е била 27.8%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 3 звезди – 40%, следвана от тази с 4 и 5 звезди – 35.7%, и 1 и 2 звезди . 12.2%. увеличението спрямо октомври 2012 г. е с 3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през октомври 2013 г. достигат 1 584 437 лв., или с 21% повече от октомври 2012 г. Увеличение се наблюдава както в приходите от български (23.9%), така и от чужди граждани (7.3%).

Коментари

Остави коментар