Политика

Московски отговори на Костадинова: Ремонтът на подлеза на гарата не е приключил

Пазарджик

Както обеща на първата си приемна в Пазарджик, народният представител от ГЕРБ Десислава Костадинова постави на транспортния министър Ивайло Московски въпросотносно нормалното функциониране на подлеза на ЖП гара Пазарджик. За проблема г-жа Костадинова бе сигнализирана от жителка на областния град.

От отговора на министъра става ясно, че в обхвата на проект „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II етап” са извършени ремонтни работи в подлеза и на част от вертикалната планировка към него, а в обхвата на проект „Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пазарджик” е включено изпълнението на железния път над съоръжението, полагането на нови перонни плочки и изграждането на рампа за подход към асансьора.

По втория проект – за железопътната отсечка, е предвидено разкриване на подлеза и подмяна на външната хидроизолация, след което ще бъде извършено уплътняване на земната основа, за да се позволи преминаване на подвижен състав със скорости от 160 км/ч. Към настоящия момент разкриването на плочата е факт. Предвид географския обхват на проекта, падналите значителни количества валежи в последните три месеца е имало кратковременни спирания на земните работи. Това еотложило подмяната на хидроизолацията, в следствие на което в подлеза се е появила влага. С подобряване на климатичните условия и възобновяване на строителните дейности по подлеза, проблемът ще бъде отстранен.

По отношение на проблема с осветлението, от отговора на министър Московски става ясно, че то се включва посредством датчици за движение. Ако в даден момент не е имало осветление, то проблемът най-вероятно е в някой от датчиците, което веднага ще бъде проверено и коригирано.

Асансьорите на подлеза не  функционират, тъй като предстои полагането на нови перонни плочи. След това ще бъде изградена рампа, която да осигури безпрепятствен маршрут и ще позволи нормалната експлоатация на асансьора.

Освен това в момента е в период на отстраняване на дефекти от изпълнителя на рехабилитацията и всички установени нередности в изпълнението на проекта, уверява министърът на транспорта Ивайло Московски.

Коментари

Остави коментар