Общество

Младежи от 18 до 25 години с шанс за професионално обучение в Германия

Пазарджик Професионалната мобилност на младежи, интересуващи се от професионално обучение в предприятия в Германия финансира Германското правителство по програма „The Job of my life”, съобщи Бюро по труда Пазарджик.

Ще се набират кандидати за индивидуално обучение в различни предприятия в провинции Саксония, Саксония-Анхалт, Тюрингия, Баден Вюртенберг (гр. Фройденщат/, Мекленбург – Форпромерн по специалности в областта на строителство, механика/електроника/материали, логистика, администрация.

Право на получаване на финансова подкрепа имат младежи, интересуващи се от обучение, които са: от държави-членки на ЕС, чиито граждани имат право свободно да работят в Германия; да са между 18 и 25 години към момента на подаване на заявлението; да са завършили средно образование в страна по произход, добри или начални познания по немски език и добри познания по английски език; да искат да се включат в държавно признато професионално обучение в предприятие в Германия.

Финансова подкрепа при подготовката за професионално обучение за периода на обучение може да бъде заявена като:

– Финансиране на езиков курс по немски в страната по произход.

– Подпомагане пътуването за явяване на интервю с работодателя,

– Подпомагане пътуването за подготвителната фаза за практика

– Подпомагане пътуването за започване на обучението

– Финансиране на езиков курс по немски в Германия по време на практиката в предприятието

– Финансова подкрепа за издръжка по време на практиката.

– Финансова подкрепа за за издръжка по време на цялото обучение

– Финансова подкрепа за езикова и професионална помощ по време на цялото обучение

– Финансова подкрепа за професионални и социално-педагогически консултации по време на цялото обучение

Допълнителна информация може да бъде получена в Дирекция „Бюро по труда” Пазарджик.

Коментари

Остави коментар