Институции

Мерят концентрацията на радон в сградите по национална програма

Пазарджик Стартира Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г.

Това съобщи директорът на Дирекция „Обществено здраве” при РЗИ Пазарджик, д-р Светлана Михайлова. Тя обясни, че се касае за естествен радиоактивен газ, чийто източник може да са почва или скали, върху които е построена дадена сграда. В организма постъпва с дишането и се смята, че е втората причина за рак на белия дроб след тютюнопушенето. В рамките на програмата в национален мащаб ще се извърши проучване и измерване концентрацията на радон в жилищни сгради, както и в областните и общински администрации. Ще се закупят детектори, които ще се поставят в тези сгради, както и у доброволци.

Целта е да се направи радонова карта на България и да се набележат мерки за снижаване количеството на радон в сградите. Най-лесният и достъпен начин за това е честото проветряване на помещенията, но където се налага би могло да се направи с изграждане на специални вентилационни системи.

Коментари

Остави коментар