Институции

Краят на сметището вече се вижда

Пазарджик

До края на следващата година да има изградена клетка на новото Регионално депо за битови отпадъци, такава надежда изрази кметът на община Пазарджик Тодор Попов. Както вече ви съобщихме полученото положително становище от ПУДООС относно документацията, общината обяви обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажни работи и избор на лице за осъществяване на строителен надзор във връзка с реализацията на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”, където Пазарджик е в качеството на водеща община.

Очаква се реално тези процедури да приключат в рамките на около 3 месеца и да започне реалното строителство на терена с площ от 347,637 дка. Имотът, който е публична общинска собственост на община Пазарджик се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище. Площадката е разположена на 12 км южно от град Пазарджик, като до нея се достига по второкласен републикански път от гр.Пазарджик за гр.Пещера – отбивката за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.

Прогнозната стойност на необходимите за изпълнение строително-монтажни работи е до 13425094 лв без ДДС.

За обекта, който е строеж от втора категория, по чл. 137, ал.1, т.2, буква „г” от ЗУТ, се предвижда упражняване на независим строителен надзор съгласно чл. 168 от Закона за устройството на територията, на стойност до 133 976 лв. без ДДС.

В същото време Попов сподели, че е възложено изработването на работен проект за рекултивиране на старото сметище, след като се изгради депото. Прогнозната стойност на тази дейност ще бъде минимум 2 милиона лева, прогнозира градночалникът.

Коментари

Остави коментар