Общество

Корабомоделистите обявиха десетте си най-добри за 2013-та

        Десетте най-добри спортисти на Модел яхт клуб-Пазарджик

                                           за 2013 година

   І.   Мъже

   1.Димитър Марков –  Абсолютен световен шампион с 4 златни и 1 сребърен медала от Световно първенство,  23 златни, 7 сребърни и 1 бронзови  медала от Държавни първенства              

   2.  мс Петко Петков   –  5-ти на Световно п-во, 8 златни, 4 сребърни и 3 бронзови медала от Държавни първенства

   3.   Димитър Димитров –  4 златни, 7 ср. и 2 бр. медала от Държ. п-ва

   4.   Борислав Димитров-  5-ти на Свет. п-во ,2 зл. и 1 ср. медала от ДП

   5.   Иван Ралчев    –  2 златни, 2 сребърни и 1 бронз от Държ. п-ва

   6.   Михаил Воденичарски-  2 златни и 3 сребърни медала от ДП

   7.   мс Кирил Димитров-  2 златни и  1  бр. медала от Държ. п -ва    

   8.   Стефан Марков  –  3 бронзови  медала от Държ. п-ва

   9.   Стоян Бахчеванов –  2 бронзови медал от Държ.п -ва     

   10. Владислав Кацарски- 1 бронзов медала от Държ. п-во

   ІІ.     Юноши

   1.   Димитър Костадинов –  1 златен медал от  Свет. п-во и 2 сребърни от ДП

   2.   Кристиан Горанов       – 1 сребърен от Свет. П-во, 4 среб. и 2 бронза от ДП

   3.   Георги Георгиев          –  3 златни, 3 среб. и 1 бронз. медала от Държ. п-ва

   4.   Олег Стефанов             –  1 златен и 3 бронзови медала от Държ. п-ва

   5.   Гергана Николова       –  2 сребърни и 2 бронзови медала от Държ. п-ва

   6.   Атанас Ангелов            – 1 златен и 1 сребърен медала от Държ. п-ва

   7.   Георги Кулински         –  3 бронзови медала от Държ. п-ва

   8.   Георги Минков            –  1 бронзов медал от Държавно първенство

   9.   Александър Ангелов   – 1 бронзов медал от Държавно първенство

   10. Невена Узунова            – 1 бронзов медал от Държ. п-во

Десетте най-добри спортисти на Модел яхт клуб-Пазарджик са утвърдени на заседание на УС  с Протокол № 11/ 07.11.2013 година.

                                                                                  Модел яхт клуб-Пазарджик

                                                                                  Председател:

                                                                                                         /змсД.Ганчев/ 

Коментари

Остави коментар