Институции

Кметовете с предписания за засилен контрол на Сирни Заговезни от РИОСВ

Пазарджик Кметовете да засилят контрола при паленето на огньове и изгаряне на гуми на Сирни Заговезни, предписа РИОСВ-Пазарджик. Отговорностите са вменени на кметовете на населени места от Закона за управелние на отпадъците (ЗУО).

През РИОСВ заостря вниманието върху този проблем заради ежегодни сигнали за запалени гуми на Сирни Заговезни (тази година на 2 март) и влошено качество на атмосферния въздух на цели райони, особено по селата.

При горене гумите, отработените масла и синтетичните материали се превръщат в неорганизиран източник на вредни емисии в атмосферата. Във въздуха се отделят: въглероден оксид, циановодород, метан, тежки метали, диоксин и фурани, които са канцерогенни. Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но са и нарушение на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Предвидените глоби за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са от 1400 до 5 000 лева, а за неупражнен контрол от страна на кметовете от 1400 до 4 000 лева.

Коментари

Остави коментар