Институции Общество

Кметът със заповед за празниците

Пазарджик Със заповед на кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов е разпоредено предприемането на мерки за опазване и поддържане на обществения ред в периода от 22.12.2013 г. до 02.01.2014 г.:

1.    Служителите на РУП – Пазарджик да засилят контрола върху търговията и използването на пиротехнически средства, в съответствие с изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагането му.

2. Забранявам използването на пиротехнически средства в закрити помещения, в близост до здравни заведения, детски градини, училища, църкви и други обществени места с масово струпване на граждани, на  които би могло да се създаде опасност за живота и здравето на гражданите, увреждане на имуществото им или нарушаването на спокойствието им.

3. Нарушителите да се санкционират съобразно Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик / НОР/ и действащите нормативни разпоредби.

4.    Длъжностните лица, в съответствие с определената им  компетентност,

да вземат мерки за недопускане и предотвратяване на престъпления, пожари и други произшествия на територията на община Пазарджик.

5.  Да се осигури безопасност на движението по улиците и пътищата на община Пазарджик, като се засили контролът от страна на специализираните органи.

6. До 12.00 ч. на 21.12.2013 г. да се провери готовността на противопожарните ядра и техническата изправност на противопожарното оборудване и съоръжения.

7.  До 12.00 ч. на 21.12.2013 г., ръководителите на здравни заведения да приведат в готовност електрическите генератори и спомагателното им оборудване.

Коментари

Остави коментар