Институции

Кандидат-гимназистите с възможност за предварителна подредба на желанията

Пазарджик Възможност за предварителна подредба на желанията имат кандидат-гимназистите при тазгодишния прием. За целта, в периода 3-15 юни, вкл., ще бъде активен линк за участие в І етап на класирането в област Пазарджик.

От образователната инспекция информират, че за целта е необходимо кандидатите да изпратят на e-mail на РИО Пазарджик rio-pz@cybcom.net своето ЕГН, имена и данни за училището, в което завършват VІІ клас. След обработка на данните, кандидатът ще получи потвърждение и входящ номер в РИО-Пазарджик. След подаване (лично) на заявление за класиране в училище „гнездо”, входящият номер ще послужи на кандидата да проследи верността на въведените от комисията поредни желания и оценки от удостоверението за завършен VІІ клас.

Училища „гнезда” в област Пазарджик са:

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- гр. Пазарджик

ОУ „Христо Ботев“- гр. Велинград

ПГИТМТ- гр. Панагюрище

Резултатите от тестовете по БЕЛ и математика ще бъдат обявени до 03.06.2015 г., а тези от изпитите за проверка на способностите – до 09.06.2015 г.

Заявление за участие в първи етап на класирането се подава в училището „гнездо”, след получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VІІ клас. Срокът за участие в него е от 16 до 19 юни 2015 г.

Коментари

Остави коментар