Институции

Кампания „Училище без наркотици, алкохол и цигари“

Пазарджик, Септември През месец март експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ стартираха поредица от обучения, част от съвместна инициатива на Община Септември и РЗИ Пазарджик. Кампанията преминава под мотото: „Училище без наркотици, алкохол и цигари!“.

Здравните експерти използвайки интерактивни методи – игри, презентации, казуси, филми и нагледни, материали запознаха учениците със същността на психотропните вещества, видовете най-разпространени наркотични вещества и вредното им въздействие върху човешкото здраве. С тинейджърите се дискутираха теми като „Защо хората посягат към наркотиците“, „Кой хора имат склоност да използват наркотици“, „Как можем да се забавляваме без да използваме наркотици“. По време на дискусиите децата проявиха изключителна активност. Впечатленията на експертите са, че тинейджърите са добре информирани по темата, задават интересни въпроси и отговарят активно на поставените им казуси. 

Обучения се проведоха в училищата в села: Ковачево, Варвара, Карабунар, Злокучене, в СОУ „Христо Смирненски“ и СОУ „Христо Ботев“  в град Септември и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ветрен. Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ под ръководството на медицинския специалист от училището Елена Георгиева, изненадаха здравните експерти с подготвени театрални сценки, песни, скечове, колажи, табла и презентации. 

 Освен темата за наркотиците, служителите на РЗИ Пазарджик представиха пред младите хора и темите: „Правила за лична хигиена“ и „Профилактика на туберкулозата“. За доброто участие и показани знания някои от учениците в обученията получиха козметични комплекти за лична хигиена.

РЗИ

Коментари

Остави коментар