България

Кампания на МОСВ „За чиста околна среда” отпуска 3,5 млн. лева за малки екопроекти

И тази година Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ отпуска чрез своето Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 3,5 млн. лева за кампанията „За чиста околна среда”.

Кампанията се провежда от 12 години и е доказала своята устойчивост. Осъществява се от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и ПУДООС. От 2009 година до сега в рамките на програмата са реализирани 2048 проекта. 

Покана за участие тази година е отправена към две групи кандидати. За училища, детски градини и обединени детски комплекси са определени общо 1,2 млн. лева. Техните проекти могат да получат финансиране в размер до 5000 лева.
За другата група – общини и кметства са заделени средства в размер на 2, 3 млн. лв., а финансирането им е в размер до 10 000 лева.
За всички кандидатстващи крайният срок за подаване на
проектите е 20 февруари, в ПУДООС. След оценка одобрените
проекти ще бъдат обявени на 3 април.
Подпомагат се дейности, свързани с опазването на околната
среда в образователния и възпитателния процес, а  в общините –
проекти за залесяване, зацветяване, създаване на зони за отдих,
детски и спортни съоръжения на открито, билкови градини в училищата.
Очаква се засилен интерес към кампанията.
През тази година училища, детски градини и обединени детски
комплекси ще могат да изпълняват проектите си до 30 октомври и
да ги отчетат през ноември. За кметства и общини срокът за
изпълнение е до края на ноември, а отчитането – през декември.

Повече подробности за реда и условията за кандидатстване в конкурса може да видите тук  – http://pudoos.bg/

Коментари

Остави коментар